Indien daar enige iets op hierdie website gepubliseer is wat u privaatheid raak, en wat u graag wil verwyder, kontak asseblief vir Johan Oberholster:

Johan@diemootprojek.co.za